Herhangi bir IBAN Bilgisinin Doğruluğunu Kontrol Eder.Yukarıda yazılı IBAN (International Bank Account Number) bilgisinin kontrol basamaklarının kontrol edilmesi ile ilgili sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, tarafımdan ya da havale göndericileri tarafından anılan numaranın eksik veya hatalı olarak yazılması nedeniyle çıkacak ihtilaflar ile kontrol basamaklarının doğrulanmasına yönelik olarak Bankanın verdiği bilgiye istinaden bu bilginin tarafımdan kullanılması durumunda Bankanızın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Bankanızdan herhangi bir talebimin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.